Övrig kurs - Juridik för utlandsstuderande

Information

logo

Denna kurs handlar om svenska lagar som är viktiga för dig som läkare och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar.

Kursen riktar sig till utlandsstuderande läkare och utlandsutbildade läkare.

Kursinformation

Denna kurs handlar om svenska lagar som är viktiga för dig som läkare och om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Det är en bra förberedelse inför arbete i Sverige och efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen. Den är speciellt framtagen för just dig som är utlandsstuderande läkare och som fortsättningsvis kommer att arbeta i Sverige!

Efter att du gjort kursen kommer du att vara  mer förtrogen med alla de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvården i Sverige och som förstås blir ett viktigt komplement till din din kompetens och de erfarenheter du har fått i ditt utbildningsland.

Kursen innehåller fem instuderingsmoduler (Patienten i vården, Etik och samarbete, Lagarna och läkaren, Organisation och ansvar, Försäkringsmedicin och intyg) innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar och slutligen en examinationsuppgift och en kursutvärdering.

Då du har genomfört alla delar av kursen och blivit godkänd i dem räknas du som godkänd på hela kursen.

Observera att för närvarande ger kursen inte några delmål enligt ST målbeskrivning.

 

Viktig information gällande VT22-kurs

Vi erbjuder 2 st. digitala workshopar i juridik över Zoom. Under den tiden kommer deltagare ha möjlighet att ställa frågor till kursgivaren, ta upp egna frågor och diskutera fall med andra deltagare.  

I och med att informationen om detta kommer så sent är workshopparna inte obligatoriska men vi hoppas att så många som möjligt kan delta! 

Workshop nr 1: 27/4-2022: kl 14.00-16.00 

Workshop rr 2: 18/5-2022, kl 15.00-16:30  

Zoom-länken kommer att skickas ut senare. 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
VT 2022. Kursgivare: Ioannis Karachristos. Medverkande lärare: Sarantos Stasinakis. Kursmötesdagar: inga. Webbaserad utbildning (2 occurences) 19 Apr 2022 to 19 May 2022 31 Mar 2022 0 Read more and apply