Övrig kurs - Juridik för utlandsstuderande

Information

logo

Denna kurs handlar om svenska lagar som är viktiga för dig som läkare och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. KURSEN KAN HA FLERA KURSOMGÅNGAR. SE TILL ATT KLICKA PÅ "VISA ALLA" LÄNGST NER I LISTAN MED KURSOMGÅNGAR

Kursen riktar sig till utlandsstuderande läkare och utlandsutbildade läkare.

Kursinformation

Denna kurs handlar om svenska lagar som är viktiga för dig som läkare och om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Det är en bra förberedelse inför arbete i Sverige och efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen. Den är speciellt framtagen för just dig som är utlandsstuderande läkare och som fortsättningsvis kommer att arbeta i Sverige!

Efter att du gjort kursen kommer du att vara  mer förtrogen med alla de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvården i Sverige och som förstås blir ett viktigt komplement till din din kompetens och de erfarenheter du har fått i ditt utbildningsland.

Kursen innehåller fem instuderingsmoduler (Patienten och läkaren i sjukvården, Etik och patientinflytande, Tvångsvård, Kontakt med andra myndigheter, Försäkringsmedicin) innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar och slutligen en examinationsuppgift och en kursutvärdering.

Då du har genomfört alla delar av kursen och blivit godkänd i dem räknas du som godkänd på hela kursen.

Observera att för närvarande ger kursen inte några delmål enligt ST målbeskrivning.

 

Fr o m VT23 erbjuder vi 1 digital workshop i juridik. Under den tiden kommer deltagare ha möjlighet att ställa frågor till kursgivaren, ta upp egna frågor och diskutera fall med andra deltagare. Workshoppen är obligatorisk.

Zoom-länk kommer att skickas ut senare. 

Uppd. 2022-08-30

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
VT 2024. Kursgivare: Ioannis Karachristos. Digital workshop 25 apr 2024 (1 occurence) 19 Apr 2024 to 19 May 2024 15 Apr 2024 Reserve list
0 in queue
Read more and apply