VUP - Rättspsykiatri

Information

logo

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Fördjupning

Uppfyller kursdel av delmål c10, c13, b1, a2, a6 för psykiatri, delmål a2, c7, c8, c13 för rättspsykiatri och delmål c8, c10, c12, b1, a2, a6 för BUP enl. SOSFS 2015:8. Uppfyller delmål STc10, STc13, STa4, STb1 för psykiatri, delmål STa4, STc7, STc8, STc13 för rättspsykiatri och STc8, STc10, STc12, STa1, STa4, STb1 för BUP enl. HSLF-FS 2021:8

Rättspsykiatri

Kursen tillhör fördjupningsblocket i specialisttjänstgöringen inom vuxenpsykiatrin och har som målsättning att förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska Brottsbalken. Kursen inkluderar också en genomgång av påföljden rättspsykiatrisk vård, såväl gällande lagstiftning som vårdinnehåll. Dels lagstiftning och dels vårdinnehåll. Vidare ges en översiktlig beskrivning av organisation och säkerhet. Bemötande vid hot och våld berörs. Det juridiska begreppet allvarlig psykisk störning gås igenom liksom skillnader mellan LPT och LRV. Riskbedömning med avseende risk för våldsamt beteende och risk för återfall i brott berörs. Etiska aspekter och mänskliga rättigheter diskuteras utifrån användandet av psykiatrisk tvångslagstiftning.

Du hittar mer information om kursens upplägg under fliken kursupplägg i menyn till vänster. 

Nedan hittar du en blankett med sammanställd information om aktuella kursomgångar. Du kan ladda ner dem för exempelvis din ledighetsansökan.

1 attached file:

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
VT 2023: planerad i Göteborg. HT 2023: ej planerad Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
Göteborg, VT 2023. Kursgivare: Peter Andiné och Catrin Rönnbäck. Kursmötesdagar: 8-10 februari 2023. (3 occurences) 11 Jan 2023 to 10 Mar 2023 30 Nov 2022 0 Read more and apply