VUP - Rättspsykiatri

Information

logo

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Fördjupning

Uppfyller kursdel av delmål 10, 13, 15 för psykiatri, del av delmål 8, 10, 12, 13, 15 för BUP och del av delmål 5, 7, 15 för rättspsykiatri enl. SOSFS 2008:17. Uppfyller kursdel av delmål c10, c13, b1, a2, a6 för psykiatri och delmål c8, c10, c12, b1, a2, a6 och a6 för BUP enl. SOSFS 2015:8.

Rättspsykiatri

Kursen tillhör fördjupningsblocket i specialisttjänstgöringen inom vuxenpsykiatrin och har som målsättning att förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska Brottsbalken. Kursen inkluderar också en genomgång av påföljden rättspsykiatrisk vård, såväl gällande lagstiftning som vårdinnehåll. Dels lagstiftning och dels vårdinnehåll. Vidare ges en översiktlig beskrivning av organisation och säkerhet. Bemötande vid hot och våld berörs. Det juridiska begreppet allvarlig psykisk störning gås igenom liksom skillnader mellan LPT och LRV. Riskbedömning med avseende risk för våldsamt beteende och risk för återfall i brott berörs. Etiska aspekter och mänskliga rättigheter diskuteras utifrån användandet av psykiatrisk tvångslagstiftning.

Du hittar mer information om kursens upplägg under fliken kursupplägg i menyn till vänster. 

Nedan hittar du en blankett med sammanställd information om aktuella kursomgångar. Du kan ladda ner dem för exempelvis din ledighetsansökan.

1 attached file:

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
VT 2022: planerad i Göteborg. HT 2022: ej planerad Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
Göteborg, VT 2022. Kursgivare: Peter Andiné och Catrin Rönnbäck. Kursmötesdagar: 9-11 feb 2022 (3 occurences) 12 Jan 2022 to 11 Mar 2022 7 Nov 2021 30 free of 30 Read more and apply