VUP - Psykiatrisk diagnostik - Stockholm, VT 2024. Kursgivare: Alessandra Hedlund. Kursmötesdagar: 14-16 maj 2024., 15 Apr 2024

Pris: 8.500 kr. Kursadministratör: Anja Sedman anja.sedman@ki.se. OMVÄND turordning

Course meetings

  1. Kursmötesdag 1: 14 May 2024 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory
  2. Kursmötesdag 2: 15 May 2024 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory
  3. Kursmötesdag 3: 16 May 2024 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory

Available places:Reserve list, 50 in queue

Date:15 Apr 2024 to 17 Jun 2024

Deadline for application:1 Oct 2023

Withdrawal can be made up to:1 Oct 2023

Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala studierektor angående frågor om detta.

Internal ID
4660

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Grundkurs