BUP - Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar - Stockholm VT 2017. Kursgivare: Karima Assel., 20 Mar 2017

Pris: 6700- 8400 kr beroende på antal deltagare. Kursadministratör: Karima Assel, karima.assel@sll.se och Danielle Borbely danielle.borbely@ki.se. Rak turordning, ST-läkare inom BUP prioriteras före övriga sökande.

Course meetings

  1. Kursmötesdag 1: 26 Apr 2017 08:00-16:00, Stockholm
    Compulsory
  2. Kursmötesdag 2: 27 Apr 2017 08:00-16:00, Stockholm
    Compulsory
  3. Kursmötesdag 3: 28 Apr 2017 08:00-16:00, Stockholm
    Compulsory

Available places:1 free of 24

Max amount of reserves: 0

Date:20 Mar 2017 to 28 May 2017

Deadline for application:30 Oct 2016


Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala BUP-studierektor angående frågor om detta. Kursen ges vartannat år.

Internal ID
398

Del av ST-utbildningen
BUP - Mitten,BUP - Sent