BUP - Barn- och ungdomsneuropsykiatri i teori och praktik - Umeå, VT 2023. Kursgivare: Linda Halldner Henriksson. Kursmötesdagar: 17-19 apr 2023, 13 Mar 2023

Pris: 8.000 kr. Kursadministratör: Elisabet Kling, elisabet.kling@regionvasterbotten.se. RAK turordning. Prio: ST-läk med BUP som specialitet

Course meetings

  1. Kursmötesdag 1: 17 Apr 2023 10:00-17:00, Umeå
    Compulsory
  2. Kursmötesdag 2: 18 Apr 2023 08:30-17:00, Umeå
    Compulsory
  3. Kursmötesdag 3: 19 Apr 2023 08:00-15:30, Umeå
    Compulsory

Event pass

Objectives & Progress is used and forms part of passing the course instance. There are 5 sub objectives in the event.


All course places are currently taken and there are no reserve places available.

Available places:0

Max amount of reserves: 0

Date:13 Mar 2023 to 22 May 2023

Deadline for application:9 Nov 2022

Withdrawal can be made up to:1 Oct 2022


Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala BUP-studierektor angående frågor om detta. Kursen ges vartannat år.

Internal ID
3947

Del av ST-utbildningen
BUP - Mitten,BUP - Tidigt