BUP - Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin - Planeras till HT 2023 och VT 2024 (Continuous)

Kursen ges vartannat år.


Available places:Unlimited

Date:Continuous

Deadline for application:Not open for applications

Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala BUP-studierektor angående frågor om detta. Kursen ges vartannat år. KURSEN KAN HA FLERA KURSOMGÅNGAR. SE TILL ATT KLICKA PÅ "VISA ALLA" LÄNGST NER I LISTAN MED KURSOMGÅNGAR.

Internal ID
2085

Del av ST-utbildningen
BUP - Tidigt