VUP - Ätstörningar - HT 2023: Planeras i Stockholm (Continuous)

Mer info kommer i mars 2023


Available places:Unlimited

Date:Continuous

Deadline for application:Not open for applications


Information

logo

Internal ID
1998

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Fördjupning