VUP - Akutpsykiatri - HT 2023: Planeras i Stockholm och Göteborg (Continuous)

Mer info kommer i mars 2023


Available places:Unlimited

Date:Continuous

Deadline for application:Not open for applications


Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala studierektor angående frågor om detta.

Internal ID
1971

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Grundkurs