Aktiviteter

 


 

Två gånger om året anordnar Paug en två dagars konferens. Paugs medlemmar turas om med att stå som värdar för konferenserna.
Paug arrangerar även egna seminarier och workshops vid behov och bjuder in kollegor och forskare inom området från andra universitet och organisationer.

Paug har även ett rullande schema för ordförandeskap. Ordförandeskapet innehas under ett år gemensamt av två organisationer. Fram till Paugs nästa höstkonferens är det Katrineholms kommun och Avesta kommun som är ordförande.

Kommande Paugträffar

2016 vår

Göteborgs Stad