Utveckling

Sedan 2002 har Paug gemensamt diskuterat, dokumenterat och etablerat en ömsesidig dialog med PingPong AB.

Styra utvecklingen
Användarna har med tidigare lärplattformar och system för lärande ofta fått anpassa lärandet till systemens givna förutsättningar. I utvecklingsarbetet har fokus på användbarhet vänts från utvecklare till användare. Utvecklarna och användare har därigenom fått ömsesidig förståelse för varandras begränsningar och möjligheter.

Användarfarenheter A & O
All utveckling i Paug är i första hand inriktad på att identifiera problem och önskemål utifrån användarperspektiv. Paug har genom erfarenhetsseminarier fångat upp önskemål och förslag till förbättringar och nya funktioner för att underlätta lärandet.

I direktkontakt med PingPong AB:s utvecklingsavdelning har Paug kunnat få fram sitt budskap och utvecklarna av lärplattformen har lärt sig av pedagogerna.

"Vi arbetar ständigt med att utveckla PING PONG till att bli en ännu bättre lärplattform. Detta tack vara ett gott samarbete mellan Paug och Ping Pong AB."