Välkommen till PAUG

Paug - PING PONG Användar- och Utvecklingsgrupp - är ett intresseforum för samverkan och pedagogisk utveckling av lärplattformen PING PONG. Intressenter är systemansvariga, lärare och IKT-pedagoger m fl från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer i Sverige som använder lärplattformen.

Målet är att gemensamt diskutera metoder, funktioner och att driva på utvecklingsarbetet för att höja den pedagogiska kvaliteten i användandet av PING PONG.

Samarbete

Paugs användargrupp anordnar regelbundet aktiviteter i form av träffar där man gemensamt arbetar fram förslag utifrån egna erfarenheter för att hela tiden utveckla lärplattformen PING PONG. Samarbetet är frivilligt och har en oberoende ställning i sin verksamhet till leverantören PingPong AB

 

  "PING PONG är ett komplett system för administration, produktion, genomförande och analys av utbildningsaktiviteter med webbstöd."