Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet

Information

logo

Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet

 

Detta är den första METIS-kursen specifikt riktad till dig som ska bli specialist i beroendemedicin!

För att gå denna kurs ska du antingen vara färdig specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, alternativt befinna dig mot slutet av din ST-tjänst i någon av dessa specialiteter och redan ha gått den grundläggande METIS-kursen Beroendelära eller motsvarande.

Kursen är upplagd som en utökad METIS-kurs, med två kursmöten à tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen.

Du hittar mer information om kursens upplägg under fliken kursupplägg i menyn till vänster. 

Nedan hittar du en blankett med sammanställd information om aktuella kursomgångar. Du kan ladda ner dem för exempelvis din ledighetsansökan.

1 attached file:

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Under planering Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply