VUP - Transkulturell psykiatri

Information

logo

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Sjukdomslära

Uppfyller kursdel av delmål c2, c13, b1, a2 för psykiatri och delmål c3, b1, a2 för BUP enl. SOSFS 2015:8. Uppfyller delmål STc2, STc13, STa4, STb1 för psykiatri och STc3, STa4, STb1 för BUP enl. HSLF-FS 2021:8

Transkulturell psykiatri

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Du får djupare kunskaper i hur flyktingmottagning, lagar, konventioner fungerar samt annan aktuell kunskap om migration och asylmottagande. Kursen går djupare in i kommunikationen mellan psykiater och patient, hur bemötandet kan fungera och i övrigt existentiella frågor som berör ämnet. I kursen berörs även socialpsykiatri och du förväntas på en samhällsnivå förstå hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem.

Du hittar mer information om kursens upplägg under fliken kursupplägg i menyn till vänster. 

 

Nedan hittar du en blankett med sammanställd information om aktuella kursomgångar. Du kan ladda ner dem för exempelvis din ledighetsansökan.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
HT 2023: ej planerad Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
VT 2023: Planeras i Stockholm Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
Stockholm, VT 2023. Kursgivare: Solvig Ekblad. Kursmötesdagar: 15-17 mars 2023 (3 occurences) 6 Feb 2023 to 17 Apr 2023 30 Nov 2022 0 Read more and apply