VUP - Psykofarmakologi

Information

logo

Del av ST-utbildningen
Psykiatri - Grundkurs

Uppfyller kursdel av delmål c4 för psykiatri och c5, c10 för BUP enl SOSFS 2015:8. Uppfyller delmål STc4 för psykiatri och delmål STc5, STc10 för BUP enl. HSLF-FS 2021:8

Psykofarmakologi

Vi rekommenderar att du har gått kurs B3 innan du går Psykofarmakologikursen.

Kursen är en av grundkurserna i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt. Kursen ger dig en bred grund av baskunskaper i ämnet, inkluderande bland annat funktionell neuroanatomi, verkningsmekanismer för olika psykofarmaka och hypoteser om etiologi och patofysiologi bakom ett antal psykiska sjukdomar. Du får även lära dig att formulera behandlingsmål tillsammans med patienten och du förväntas efter kursslut kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika preparat. Kursen belyser också farmakodynamiska och idiopatiska biverkningar av olika psykofarmaka samt hur interaktioner inom psykofarmakaområdet kan fungera.

Du hittar mer information om kursens upplägg under fliken kursupplägg i menyn till vänster. 

Nedan hittar du en blankett med sammanställd information om aktuella kursomgångar. Du kan ladda ner dem för exempelvis din ledighetsansökan.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
HT 2023: Planeras i Göteborg Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
VT 2023: Planeras i Stockholm och Mellansverige Continuous Not open for applications Unlimited Read more and apply
Nyköping, VT 2023. Kursgivare: Magnus Eneberg. Kursmötesdagar: 7-9 februari 2023 (3 occurences) 10 Jan 2023 to 9 Mar 2023 28 Nov 2022 0 Read more and apply
Stockholm, VT 2023. Kursgivare: Mussie Msghina. Kursmötesdagar: 15-17 februari 2023 (3 occurences) 23 Jan 2023 to 24 Mar 2023 1 Oct 2022 0 Read more and apply
Göteborg, HT 2023. Kursgivare: Denada Aiff, Harald Aiff. Kursmötesdagar: 4-6 okt 2023 (3 occurences) 6 Sep 2023 to 3 Nov 2023 1 Apr 2023 to 1 May 2023 30 free of 30 Read more and apply