BUP - Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin - Stockholm, VT 2023. Kursgivare: Malin Kan. Kursmötesdagar: 24-26 apr 2023, 20 Mar 2023

Pris: 9.000 kr. Kursadministratör: Anna Tanner, anna.tanner@ericastiftelsen.se. RAK turordning. Prio: ST-läk med BUP som specialitet

Course meetings

  1. Kursmötesdag 1: 24 Apr 2023 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory
  2. Kursmötesdag 2: 25 Apr 2023 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory
  3. Kursmötesdag 3: 26 Apr 2023 08:00-17:00, Stockholm
    Compulsory

All course places are currently taken and there are no reserve places available.

Available places:0

Fewest possible applications: 10

Max amount of reserves: 0

Date:20 Mar 2023 to 29 May 2023

Deadline for application:1 Oct 2022

Withdrawal can be made up to:1 Oct 2022


Information

logo

OBS: I enstaka fall kan hänsyn tas till antalet månader kvar till ansökan om specialistkompetens. Kontakta din regionala BUP-studierektor angående frågor om detta. Kursen ges vartannat år.

Internal ID
3946

Del av ST-utbildningen
BUP - Tidigt